Alfabetisering, inburgering of Staatsexamen

Alfabetisering, leer lezen en schrijven!

Bent u in uw eigen land niet of nauwelijks naar school geweest of beheerst u het alfabet onvoldoende? Wilt u leren om eenvoudige teksten in het Nederlands te lezen en te schrijven? Doe dan de cursus alfabetisering. Nederlands lezen, schrijven, spreken en luisteren; dat zijn de vaardigheden die u in deze cursus leert.

Inburgering 

De inburgeringscursus is bedoeld voor verplichte en vrijwillige inburgeraars.

Voor verplichte inburgeraars geldt dat u volgens de Nederlandse wet moet inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal moet beheersen op niveau A2. Maar ook dat u de gebruiken, normen en waarden in Nederland kent. U bent voor de wet ingeburgerd als u het inburgeringsdiploma hebt behaald. Bij ons krijgt u een uitstekende voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Staatsexamen 

Het Staatsexamen kent twee programma’s:

Programma I:  Tijdens deze cursus, leert u de Nederlandse taal tot het niveau dat u nodig heeft om aan Staatsexamen I deel te nemen. Ook bereiden we u voor op dit examen. Wanneer u het examen behaalt, heeft u een diploma waarmee u toegang krijgt tot een MBO opleiding.

Programma II: Tijdens deze cursus, leert u de Nederlandse taal tot het niveau dat u nodig heeft om aan Staatsexamen II deel te nemen. Ook bereiden we u voor op dit examen. Wanneer u het examen behaalt, heeft u een diploma waarmee u toegang krijgt tot een HBO opleiding of universiteit.

Toelatingsvoorwaarde

We bekijken eerst samen hoeveel tijd u nodig heeft. We gebruiken hiervoor een toets en een uitgebreide intake. Daarna stellen wij vast of u eerst moet alfabetiseren, genoeg niveau heeft voor de inburgering of beter Staatsexamen kunt volgen.