Ondanks de zorgvuldigheid die NT2 Oranje betracht, kan het voorkomen dat een cursist niet helemaal tevreden is over de gevolgde cursus. De cursisten van NT2 Oranje hebben recht op een serieuze behandeling van een klacht of een gevoel van onvrede. Om dit recht te waarborgen is er een klachtenregeling van kracht. Ontevredenheid of het ergens niet mee eens zijn hoeft niet te leiden tot een klacht, maar wordt het liefst zo snel mogelijk gehoord, omdat er in goed overleg veel en snel opgelost kan worden.Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven.

Om het hele klachtenreglement te raadplegen kunt u het hier downloaden.