NT2 Oranje gaat zeer zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie.

Algemeen  

NT2 Oranje is ermee bekend dat door onze cursisten verstrekte gegevens persoonsgebonden zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tijdens de intake nemen wij samen met de cursisten het privacyreglement door en bespreken dit. Door ondertekening van de cursusovereenkomst gaan de cursisten automatisch ook akkoord met ons privacyreglement. Ook de medewerkers hebben een algemene instructie en weten goed hoe ze met het privacyreglement om moeten gaan.

Het doel van het privacyreglement is: 

* Het op de juiste manier gebruik maken van alle persoonsgegevens waarvan NT2 Oranje kennis draagt. 

* Alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, op de juiste manier te beheren. 

De gegevens in de persoonsregistratie worden alleen ingevoerd en gemuteerd door een geautoriseerde medewerker.

Opgenomen gegevens

NT2 Oranje verwerkt alleen de gegevens in het systeem die door de cursisten worden aangeleverd.

Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn bij het plaatsen in een juiste groep.

Geheimhoudingsplicht

De informatie van de geregistreerde is vertrouwelijk, wat betekent dat en alle medewerkers op zich inclusief de ingehuurde capaciteit, een geheimhoudingsplicht hebben en dat deze zal worden nageleefd. zal alle informatie over cursisten die de opdrachtgever overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houden en zij zal zorg dragen dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

Toegang tot de registratie

Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben slechts, binnen het kader van hun opgedragen werkzaamheden, de medewerkers van de vestigingen die door de NT2 Oranje aangewezen zijn om de gegevens in te voeren en te raadplegen.

Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens

5 jaar na beĆ«indiging van het traject van een cursist worden alle tot de persoon van de geregistreerde te herleiden gegevens en/of resultaten vernietigd. 

Toegang tot de registratie

De cursist heeft recht op kosteloze en directe kennisneming van de over hem in de persoonsregistratie opgenomen gegevens. De medewerkers van NT2 Oranje kunnen persoonsgegevens verstrekken aan derden, maar uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de cursist. Persoonsgegevens zijn voor derden toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren en voortzetten. Ook bij gewichtige belangen van anderen die zwaarder wegen dan die van cursist zoals: inspectie, controle en toezicht vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak of op grond van een wettelijke verplichting, kunnen deze gegevens worden verstrekt.

Correctierecht

Indien een cursist een wijziging of een aanvulling wil doen op zijn gegevens, dient hij/zij hiertoe schriftelijke verzoek in bij NT2 Oranje.

NT2 Oranje draagt zorg, dat de aanvraag tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Klachten dienen, zoals in het klachtenreglement vermeld, gemaild te worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

    

NT2 Oranje gaat zeer zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie.

Algemeen  

NT2 Oranje is ermee bekend dat door onze cursisten verstrekte gegevens persoonsgebonden zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tijdens de intake nemen wij samen met de cursisten het privacyreglement door en bespreken dit.  Door ondertekening van de cursusovereenkomst gaan de cursisten automatisch ook akkoord met ons privacyreglement. Ook de medewerkers hebben een algemene instructie en weten goed hoe ze met het privacyreglement om moeten gaan.

Om het hele privacyreglement te raadplegen kunt u het hier downloaden